Ottoman Literature, Writers, and the Arts

Return to Catalog home

All titles are available for use at the University of Chicago's Regenstein Library. Please consult a staff member in the Middle East Department office, JRL 560 (open Monday through Friday, 9AM to 5PM), for access and further information, or contact Marlis Saleh (contact details here) in advance.

All titles are in negative microfiche format unless marked with an asterisk indicating a positive format.

The text below should include diacritics. If not, try adjusting your browser's settings to use a Unicode font with appropriate characters or try a different browser. If diacritics are not necessary, please use the simplified version here.


AuthorTitle
Fiche
InformationCatalog Details and Links
Abdülhak Hamid. Eşber
3
İstanbul, 1922. [uncat. OFC931]
Abdülhak Hamid. Tayıflar Geçidi.
2
İstanbul, Matbaa-ı Amire, 1335 [1919]. [uncat. OFC930]
Ahmet Cevdet Paşa. Adeb-i Sedat.
1
İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası, 1303 [1886]. [uncat. OFC936]
Ahmet Cevdet Paşa. Miyar-i Sedat.
2
İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası, 1303 [1886]. [uncat. OFC937]
Ahmet Kâmil. Can Vermezler Tekkesi.
2
İstanbul: Kitaphane-yi Sudi, 1922. [uncat. OFC1085]
Ahmet Muhtar. İstimdad.
1
İstanbul: Matbaa-yı Ceride-yı Askeri, 1304 [1886]. [uncat. OFC1093]
Aka Gündüz. Yarım Türkler.
2
İstanbul: Kanaat Matbaası, 1919. [uncat. OFC959] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/5719383
Ali Rıza Seyfi. Kazikli Voyvoda.
3
İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1928. [uncat. OFC1082]
Alican Şerif Bey. Harflerimizin Müdafaası.
1
Translated from Russian by Abdullah Battal. Yeni Matbaa, 1926. [uncat. OFC920]
Atabeyoğlu, Salahattin Enis. Sara.
1
[İstanbul]: Orhaniye Matbaası, 1339 [1924]. [uncat. OFC952]
[Baltacıoğlu], İsmail Hakkı. Kalbın Gözü.
1
[İstanbul]: Evkaf-i İslamiye Matbaası, 1338 [1922]. [uncat. OFC1078]
Başar, Şüküfe Nihal. Renksiz Istırab.
1
İstanbul: Sühulet Kitabhanesi [1928]. [uncat. OFC921]
[Bolayır], Ali Ekrem. Ordunun Defteri.
3
[İstanbul]: Evkaf-i İslamiye Matbaası, 1336 [1920]. [uncat. OFC1080]
Boztepe, Halil Nihad. Mahitap.
1
İstanbul: Yeni Matbaa, 1924. [uncat. OFC961, OFC1083]
Boztepe, Halil Nihad. Siham-i İlham.
3
[İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1921. [uncat. OFC938]
Çamlıbel, Faruk Nafız. Canavar.
1
s.l.: Necm-i İstikbal Matbaası, 1926. [uncat. OFC1091]
Çamlıbel, Faruk Nafız. Numaralar.
1
İstanbul: Akşam Matbaası, 1928. [uncat. OFC1090]
Çamlıbel, Faruk Nafız. Suda Halkalar.
2
İstanbul: Sanaʿi Nefisi Matbaası, 1928. [uncat. OFC917] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3688138
Dr. Rıza Nur. Hürriyet ve İtilaf Nasıl Doğdu, Nasıl Oldu?
1
Dersaadet: Akşam Matbaası, 1335 [1919]. [uncat. OFC957]
Ebüzziya Tevfik. Nefʿî.
4
Konstantiniye: Matbaa-yi Ebüzziya, 1311 [1893-94]. [uncat. OFC 1116]
Ekrem, Ali (1867-1737). Lisan-i Osmani.
1
İstanbul: 1332 [1916]. [OFC986]
Call number: microfc PL248.B66L47 1937
(3rd floor microforms)
Esad. Banet Suad Şerhi.
4
Hicaz: Hicaz Vilayeti Matbaası, 1314 [1897]. [uncat. OFC968]
Fuzuli. Hadikat ül-Suʿada.
5
[İstanbul]: İzzet Efendinin Matbaası, 1289 [1872]. [uncat. OFC908]
Galib Dede. Hüsn ve Aşk.
3
Kostantiniye: Matbaa-ı Ebüzzıya, 1304 [1887]. [uncat. OFC945] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/5129305
Güntekin, Reşat Nuri. Acımak.
2
İstanbul: Akşam Matbaası, 1928. [uncat. OFC1084] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3726624
Güntekin, Reşat Nuri. Akşam Güneşi.
6
İstanbul: Maarifet Matbaası, 1926. [uncat. OFC1077]
Güntekin, Reşat Nuri. Gizli El.
3
Dersaadet: Şems Matbaası, 1925. [uncat. OFC912] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3665129
[Gürpınar], Hüseyin Rahmi. Nimet Şinas.
3
İstanbul: Kitaphane-yi Hilmi, Amedi Matbaası, 1927. [uncat. OFC1087] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3702868
Hilmi, Hüseyin. Sinop Kitabeleri.
2
Sinop: Sinop Matbaası, 1339-1341 [1923-1925]. [uncat. OFC1056]
İleri, Celal Nuri. Hâtem ül-Enbiyâ.
4
İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaa ve Kitaphanesi, 1332 [1916]. [uncat. OFC934]
İleri, Celal Nuri. Kara Tehlike.
2
Dersadet [İstanbul]: Cemiyet Kıtaphanesi, 1334 [1918]. [uncat. OFC1050]
İleri, Celal Nuri. Türçemiz.
2
İstanbul : Matbaa-ı Orhaniye, 1917. [uncat. OFC925]
İsmail Hakkı [Alişan]. Avrupa Bizi Nasıl Tanıyor.
1
Dersadet [İstanbul]: Kadir Matbaası, 1329 [1910]. [uncat. OFC1051]
İsmail Hakkı [Alişan]. Vatan Uğurunda yahut Yıldız Mahkemesi.
3
Egypt, 1326 [1910]. [uncat. OFC1054]
İsmail Safa. Huzma Safa.
3
İstanbul: Alem Matbaası, 1308 [1891]. [uncat. OFC944]
[Karaosmanoğlu], Yakup Kadri. Bir Serencam.
4
Dersaadet [İstanbul]: Kitaphane-yi İslam ve Askeri, 1330 [1914]. [uncat. OFC1081] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/39420
Köprülüzade Mehmed Fuad & Şihabeddin Süleyman. Yeni Osmanlı Tarih Edebiyati.
5
İstanbul, Şirket-i Mertebiye Matbaasi, 1332 [1914]. [uncat. OFC914]
Kunos, Ignatz. Türkçe Ninniler.
1
[İstanbul: kitaphane-yi Hilmi, 1341[1925]. [uncat. OFC1013]
Mehmed Cevdet. Dünyaya ikinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş.
2
İstanbul: Şark Matbaası, 1921. [uncat. OFC1008]
Mehmed Tahir. Kâtip Çelebi.
1
Dersaadet [İstanbul]: Kanaat Matbaası, 1331 [1916]. [uncat. OFC943] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/7925888
Mehmet Ata Bey. Güft ü Şenid.
2
İstanbul: Mıhran Matbaası, 1304 [1887]. [uncat. OFC949]
Mehmet Rauf. Aşikane.
3
İstanbul: Hilal Matbaası, 1325 [1909). [uncat. OFC962] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/1690561
Mithat, Ahmed. Mesail-i Muğlaka.
4
Dersaadet [İstanbul], 1316 [1898). [uncat. OFC1066]
Mizanci, Mehmed Murad. Mucahede-yi Milliye.
5
Dersaadet [İstanbul]: Mahmud Bey Matbaası, 1324 [1908]. [uncat. OFC1079]
Mizanci, Mehmed Murad. Turfanda mı yoksa turfa mı?
6
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1308 [1891]. [uncat. OFC915] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/9030248
[Morkaya], Burhan Cahid. Gönül Yuvası.
4
İstanbul: Burhan Cahid ve Şürekâsı, 1926. [uncat. OFC1089]
[Morkaya], Burhan Cahid. Harb Dönüşü.
5
İstanbul: Burhan Cahid ve Şürekâsı, 1928. [uncat. OFC1088]
Muallim Naci.

Musa ibn Ebi’l Gazan yahut Hemiyyet.

1
Matbaa-ı Aramiyan, 1298 [1881]. [uncat. OFC953]
Muallim Naci. Yadigâr-i Naci.
1
İstanbul: Matbaa-ı Ebüzzıya, 1299 [1882]. [uncat. OFC1096]
Muallim Naci. Hazim Bey yahut Heder.
2
İstanbul: A. Asaduryan Malumat Matbaası, 1314 [1896]. [uncat. OFC940]
Mustafa Reşit. Bir Çiçek Demeti.
1
İstanbul: Matbaa-ı Ebüzzıya, 1304 [1877]. [uncat. OFC932]
Nabizade Nazim. Heves Ettim.
1
İstanbul: Mihran Matbaası, 1302 [1885]. [uncat. OFC941]
Namık Kemal.

Gülnihal.

2
İstanbul, 1290 [1873]. [uncat. OFC976] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/2784282
Namık Kemal. Vatan Yahut Silistre.
3
Dersaadet, [1875]. [uncat. OFC923] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3721679
Namık Kemal. Akif Bey.
2
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1326 [1910]. [uncat. OFC975]
Namık Kemal. Kara Bela.
2
1307 [1890]. [uncat. OFC970]
Nazif, Süleyman. Fuzulî.
3
İstanbul, 1927. [uncat. OFC924]
Neyzen Tevfik. Hiç!
1
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1919. [uncat. OFC955] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/7250210
Nigâr Hanım. Efsus.
3
İstanbul: Ahtar Matbaası, 1308-9 [1891-2]. [uncat. OFC935] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3682534
Orhon, Orhan Seyfi. Peri Kizile Çoban Hikâyesi.
1
İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası, 1919. [uncat. OFC954]
Ortaç, Yusuf Ziya. Yanar Dağ.
2
İstanbul: Marifet Matbaası, 1928. [uncat. OFC971]
Recaizade Mahmut Ekrem. Pejmurde.
2
Kostantiniye: Alem Matbaası, 1312 [1896]. [uncat. OFC950]
Refik Halit [Karay]. Bir Avuç Saçma.
2
Halep: Arakis Matbaası, 1932. [uncat. OFC1076] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/3680619
Rifat. İlaveli Nüzhet ül-Münşeat.
2
[İstanbul]: Şirket Sahafiye Osmaniye Matbaası, 1318 [1901]. [uncat. OFC974]
Saffet Nezihi. Kadın Kalbı.
6
İstanbul: Akşam Matbaası, 1927. [uncat. OFC1086]
Saffet Ürfi [Betin]. Ziya Gökalp ve mefkûre arasindaki münasebet vesilesiyle bir tetkik tecrübesi.
2
Dersaadet: Ikbal Kütüphanesi, 1923. [uncat. OFC1014]
Safvet, A. İstanbul Musahabeleri.
2
Dersaadet: Saadet Kitabhanesi, 1324 [1909]. [uncat. OFC1030, 1065]
Sait Bey. Hızırağazade Arif Ağa’nin Mahdumu Sait Bey Divanı.
1
  [uncat. OFC960]
Sait Paşa, Küçük. Gazeteci Lisanı.
2
Dersaadet: Sabah Matbaası, 1327 [1912]. [uncat. OFC1031]
Satı Bey. Ümit ve Azim.
4
Dersaadet: Kader Matbaası, 1329 [1911]. [uncat. OFC1125]
Satı, M. Layıhalarım
3
İstanbul: Matbaai Hayriye ve Şürekası, 1327 [1909] [uncat. OFC1121]
Servili Hafiz Ahmet. Ahter-i Kebir.
18
İstanbul: Matbaa-ı Ahmed İhsan, 1321 [1903]. [uncat. OFC958]
Ünaydin, Ruşen Eşref. Geçmiş Günler.
3
[İstanbul]: Matbaa-yı Orhaniye, 1919. [uncat. OFC929]
Uşaklıgil, Halit Ziya. Hikâye.
2
Kostantiniye: İstepan Matbaası, 1307 [1889-90]. [uncat. OFC1092]
Uşaklıgil, Halit Ziya. Mensur Şiirler.
2
İzmir: Hidmet Matbaası, 1307 [1890]. [uncat. OFC980, 1067]
Vecihi. Hürrem Bey.
2
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1314 [1896]. [uncat. OFC1095]
Vecihi. Sail.
3
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1314 [1896]. [uncat. OFC1094]
Vehbi, ca. 1719-1809. Lütfiye-i Vehbi.
1
İstanbul: 1252 [1836]. [OFC984]
Call number: microfc PL248.V43L7 1836
(3rd floor microforms)
Vehbi, Sümbülzade. Tuhfe-i Vehbi.
1
İstanbul, 1256 [1840]. [uncat. OFC927] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/5720182
Yazman, M. Şevki. Mehmedcik Avrupa’da.
7
İstanbul: Amedi Matbaasi. 1928. [uncat. OFC1131]
Yekta, Rauf. Esatiz-i Elhan.
3
İstanbul: Mahmud Bey Matbaası; Evkaf İslamiye, 1318-1341 [1903-1925]. [uncat. OFC911] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/5817253
Ziya Paşa. Edib-i Muhterem Merhum Ziya Paşa’nin Ruhyası.
1
Dersaadet: Kasbar Matbaası, 1326 [1910]. [uncat. OFC979] A print version is available: http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/5720138

All titles are available for use in the University of Chicago's Regenstein Library. Please consult a staff member in the Middle East Department office, JRL 560, for access and further information.