Resources at The University of Chicago Library

SELECT LIST OF NEW REFERENCE TITLES:
EAST CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE AND
COUNTRIES OF THE FORMER SOVIET UNION
(February 2000)

GENERAL

XI. Mezinarodni sjezd slavistu: Bratislava, 30.8.-8.9.1993: bibliografie. Zprac. Z. Rachunkova, M. Rehakova. Praha: Narodni knihovna CR, 1998. [Z7043.I57 1993 Regenstein stacks]

Academic Directory of Jewish Studies in the CIS and Baltic States. Moscow: Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization "SEFER"; Jersalem: International Center of University Teaching of Jewish Civilization, Hebrew University of Jerusalem, 1999. [DS101.A333 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bencsik, Peter. Helysegnevvaltozasok Kozles-Europaban, 1763-1995 = Place Name Changes in Europe Between 1763-1995. Budapest: Teleki Laszlo Alapitvany, 1997. [D905.B46 1997 Gen]

Central and Eastern Europe Handbook. Patrick Heenan, ed. London: Fitzroy Dearborn, 1999. [HC244.C46 1999 Regenstein stacks]

A CIS Handbook. Ed. by Patrick Heenan. London: Fitzroy Dearborn, 1999. [HC340.12.C57 1999 Regenstein stacks]

Dezso, L. Delovaia pis'mennost' rusinov v XVII-XVIII vekakh: slovar', analiz, teksty. Nyiregyhaza: Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskola Ukran es Ruszin Rilologiai Tanszeke, 1996. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia, 4) [PG3990.4.D497 1996 Regenstein stacks]

East-West Links: Directory of Information Providers in the Former Soviet Union and Central-Eastern Europe. Compiled and edited by Ron Hogg, Kathleen Ladizesky. London: The British Library. Document Supply Center, 1996. [Z674.2.H71 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Evropa kralu a cisaru: vyznamni panovnici a viddnouci dynastie od 5. stoleti do soucasnosti. Praha: Ivo Zelezny, 1997. [D107.E93 1997 Regenstein stacks]

Franks, Steven. A Handbook of Slavic Clitics. New York: Oxfor University Press, 2000. [PG191.C54F73 2000 Regenstein stacks]

Gilbert, Martin. Atlas historii zydow. Wyd. 5. Krakow: PLATAN, 1998. 1 atlas [DS117.G54216 1998 Regenstein stacks]

Handbook of Political Change in Eastern Europe. Ed. by Sten Berglund. Cheltenham; Northampton, MA: E. Elgar, 1998. [HN380.7.A8H36 1998 Regenstein stacks]

Kisel', V. P. Pamiatniki vsemirnogo naslediia: populiarnyi entisklopedicheskii spravochnik. Minsk: Belaruskaia Entsyklapedyia, 1998. 288p. [AE55.K574 1998 Regenstein stacks]

Malyi dialektologicheskii atlas balkanskikh iazykov: Materialy tret'ego rabochego soveshchaniia (SPb., 19 dekabria 1998 g.). SPb: Institut lingvisticheskikh issledovanii-Nauka, 1999. [P381.B3M35 1999 Regenstein stacks]

Post-Soviet Handbook: A Guide to Grassroots Organizations and Internet Resources. M. Holt Ruffin et al., eds. 2d ed. Seattle: Center for a Civil Society, University of Washington Press, 1999. [HS71.F6P67 1999 Regenstein stacks]

Stranch, Merecin. Sorbian (Wendish)-English/English-Sorbian (Wendish) Concise Dictionary. New York: Hippocrene, 2000. [PG5659.3.S77 2000 Regenstein stacks]


ALBANIA

Albanian-English Dictionary. Edited by Leonard Newmark. Oxford: Oxford University Press, 1999. [PG9591.A43 1999 Regenstein stacks]

Snoj, Marko. Rucklaufiges Worterbuch der albanischen Sprache. Hamburg: H. Buske, 1994. [PG9593.S66 1994 Regenstein stacks]

Stefanllari, Ilo. English-Albanian Dictionary of Idioms. New York: Hippocrene Books, 2000. [PG9591.S737 2000 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]


BELARUS

Arkhivy Belaruskai Narodnai Respubliki. Uklad. Siarhei Shupa. Vil'nia; N'iu-Iork, Mensk, Praha: Belaruski institut navuki i mastatstva: T-va belaruskhah pis'menstva: Nasha niva, 1998- v. 1- (Bibliographic series/ Belarusian Institute of Arts and Sciences, New York, 4) [CD1739.7.A75 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Haurosh, N. V. Slounik epitetau belaruskai movy. Minsk: Vysheishaia shkola, 1998. [PG2834.H387 1998 Regenstein stacks]

Kishenny angla-belaruska-ruski slounik = Pocket English-Belarusian-Russian Dictionary = Karmannyi anglo-russko-belarusskii slovar'. Minsk: Vysheishaia shkola, 1995. [PE1635.K57 1995 Regenstein stacks]

Lepeshau, I. I. Frazealogiia suchasnai belaruskai movy: Uchebnik dlia vuzov. Minsk: Vysheishaia shkola, 1998. [PG2833.96.L47 1998 Regenstein stacks]

Slounik movy Ianki Kupaly: u vas'mi tamakh. Minsk: Belaruskaia navuka, 1997- v. 1- [PG2835.L9Z8S634 1997 Regenstein stacks]


BULGARIA

120 Godini izdatelska deinost na Narodnata biblioteka "Sv. Sv. Kiril i Metodii": bibliografski ukazatel. Sofiia: Narodna biblioteka, 1998. [Z701.4.B9N376 1998 Regenstein stacks]

Bondzholova, V. and A. Petkova. Rechnik na novite dumi v suvremenniia bulgarski ezik. Veliko Turnovo: Slovo, 1999. [PG975.B66 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bousfield, Jonathan. Bulgaria: The Rough Guide. 3rd ed. London: Rough Guides, 1999. [DR54.B68 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Eskenazi, Zhak and Alfred Krispin. Evreite po bulgarskite zemi: anotirana bibliografiia. Sofiia: Mezhdunaroden tsentr po problemite na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeistviia, 1999. [Z6373.B8E87 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Gecheva, Krustina. Bogomilstvoto: bibliografiia. Sofiia: Marin Drinov, 1997. [BT1355.Z99G43 1997 Regenstein stacks]

Katalog na bulgarskite izdateli. Sofiia: Natsionalen tsentur za knigata, Narodna Biblioteka, 1999. [Z439.5.K38 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Katalog na izvori za Dora Gabe. Shumen: IK "Slavcho Nikolov i Sie", 1999. [PG1037.G22Z459 1999 Regenstein stacks]

Krustev, Borimir. Ucheben naruchnik za Bulgarska kulturna rech: kak (ne) triabva da govori vseki uchenik, vseki student, vseki obrazovan bulgarin: s rechnik o 2500 dumi, koito nai-chesto se proiznasiat nepravilno. Plovdiv: Letera, 1999. [PG945.K787 1999 Regenstein stacks]

Plovdivskiiat periodichen pechat 1862-1944 (1993). Plovdiv: Telerpres, 1993. [PN5355.B8Z874 1993 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Ra Hauge, Kjetil. A Short Grammar of Contemporary Bulgarian. Columbus: Slavica, 1999. [PG831.R3 1999 Regenstein stacks]

Staikova, Tsvetana. A. S. Pushkin v Bulgariia: nauchna bibliografiia 1848-1998. Sofiia: Akademichno izdatelstvo "Prof. Marii Drinov", 1999. [PG3436.A4S824 1999 Regenstein stacks]


CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

Adamovic, Ivan. Encyklopedie fantastickeho filmu. Praha: Cinema, 1994. [PN1995.9.F36A3 1994 Regenstein stacks]

Adresar Medii Slovenskej Republiky 1999. Bratislava: NCMK, 1999. [P88.8.S56A37 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bachmannova, Jarmila. Podkrkonossky slovnik. Praha: Academia, 1998. [PG4771.Z45B33 1998 Regenstein stacks]

Beranek, Karel. Mistri, bakalari a studenti prazske filozoficke fakulty 1640-1654 = Magistri, baccalaurei nec non studentes facultatis philosophicae Pragensis 1640-1654. Praha: Narodni knihovna CR, 1998. [LF1545.B473 1998 Regenstein stacks]

Burlasova, Sona. Katalog slovenskych narativnych piesni = Typenindex slowakischer erzahllieder. Bratislava: Veda, 1998. 2v. [ML128.F74B87 1998 Regenstein stacks]

Cesky biograficky slovnik XX. stoleti. Praha: Paseka; Petr Meissner, 1999. 3v. [CT943.C47 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Cesti a slovensti orientaliste, afrikaniste a iberoamerikaniste. Hlavni red. J. Filipsky. Praha: Libri, 1999. [DS32.6.C47 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

The Czech Bookworld: Basic Facts About the Book Culture in the Czech Republic = Tschechische Buchwelt. Ed. by J. Cisar. Praha: Svaz ceskych knihkupcu a nakladatelu, 1998. [Z301.5.C94 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Edmondson, Vladka. The Czech Republic. 2nd, rev. ed. Oxford: ABC-Clio Press, 1999. (World Bibliographical Series, 219) Z2131.S5 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Elman, Jiri. Anglicko-cesky technicky slovnik = English-Czech Technical Dictionary. Praha: Sobotales, 1998. [T10.E552 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Encyklopedie Jiriho Sucheho. Praha: Karolinum; Progetto, 1999. 2v. [PG5039.29.U19A1 1999 Regenstein stacks]

Etnograficky atlas Slovenska: mapove znazornenie vyvinu vybranych javov ludovej kultury = Etnograficheskii atlas Slovakii: kartograficheskoe izobrazhenie razvitiia izbrannykh iavlenii narodnoi kul'tury = Ethnographischer Atlas der Slowakei: Kartendarstellung ausgewahlter Erscheinungen der Entwicklung der Volkskultur. Red. rada B. Filova et al. Bratislava : Veda; Slovenska kartografia, 1990. 1 atlas + sup. [f GN585.S66 1990 Regenstein stacks]

Fiala, M., Hrlicka, J. and J. Zupanic. Erbovni listiny Archivu hlavniho mesta Prahy a nobilitacni privilegia studentske legie roku 1648. Praha: Scriptorium, 1997. [DR1722.E736 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Fialova, Anezka and Michaela Losenicka. Bibliografie ceskeho kniharstvi. Brno: Knihar, 1998. [Z8.C9F535 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Frankenberger, Otakar and Jiri Fidler. Slavni vojevudci. Praha: Libri, 1997. [U51.F735 1997 Regenstein stacks]

Grygar, Mojmir. Terminologicky slovnik ceskeho strukturalismu: obecne pojmy estetiky a teorie umeni: strukturalismus, struktura, vyvoj umeni, esteticka funkce, norma, hodnota, znak, vyznam, osobnost, semanticke gesto. Brno: Host, 1999. [BH221.C95G79 1999 Regenstein stacks]

Habostiakova, Katarina and Ema Kroslakova. Frazeologicky slovnik: clovek a priroda vo frazeologii. Bratislava: Veda, 1996. [PG5385.H325 1996 Regenstein stacks]

Hodik, Milan. Encyklopedie pro milovniky Svejka: s mnoha vyobrazenimi. Praha: Academia, 1998. [PG5038.H28O83 1998 Regenstein stacks]

Horvathova, Marcela. Vedecke casopisy a rocenky Slovenskej akademie vied. 3. vyd. Bratislava: Slovenska akademia vied. Ustredna kniznica, 1998. [Z5055.Z56H673 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Ivanova-Salingova, Maria. Homonymicky slovnik. Bratislava: SAMO-AAMM, 1997. [PG5367.I95 1997 Regenstein stacks]

Katalog Knihovny Johna Kinga Fairbanka = A Catalogue of the John King Fairbank Library. Praha: Akademie ved Ceske republiky, Orientalni ustav, 1998. [Z926.A14P735 1998 Regenstein stacks]

Kdo je kdo v Ceske Republice na prelomu 20. stoleti: 5000 biografickych hesel nejvyznamenejsich osobnosti. Ed. M. Trestik. Praha: Agentura Kdo je kdo, 1998. [CT943.K38 1998

Kladno v osobnostech. vyd. 2, preprac. a rozs. V Kladne: Statni vedecka knihovna, 1998. [DB2650.K53K533 1998 Regenstein stacks]

Korec, Stefan. Slovnik pracovneho prava. Bratislava: Nova praca, 1998. [xxKJQ126.A7K676 1998 Regenstein stacks]

Kovac, Dusan. Kronika slovenska. Bratislava: Fortuna Print, 1998. [DB2711.K765 1998 Regenstein stacks]

Kovacicova, Eva and Katarina Schlenkerova. Bibliografia almanachov, roceniek a zbornikov na Slovensku 1945-1965. Martin: Matica slovenska, 1995. [Z2138.A5K69 1995 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Kratky slovnik slovenskeho jazyka. Ved. red. Jan Kacala. 3. dop. a preprac. vyd. Bratislava: Veda, 1997. PG5375.K73 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Kto je kto: slovenska narodnostna mensina v Ceskej Republike: Cesko-slovenske vztahy. Praha: Klub slovenskej kultury: Marsyas, 1997. [DB2042.S5K76 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Lotko, Edvard. Slovnik lingvistickych terminu pro filology. Olomouc: Univerzita palackeho, 1999. [P29.L685 1998 Regenstein stacks]

Mala ilustrovana encyklopedie: A-Z. Sost. E. Chrobakova et al. Praha: Encyklopedicky dum, 1999. [AE51.M254 1999 Regenstein stacks]

Marsicek, Vlastimil. Nezval, Seifert a Ti Druzi: Necenzurovny slovnik ceskych spisovatelu. Brno: Host, 1999. [PG5004.M377 1999 Regenstein stacks]

Matovcik, Augustin. Reprezentacny biograficky lexikon Slovenska. Martin: Matica Slovenska, 1999. DB2745.M386 1999 Regenstein stacks]

Mladeznicke organizace politickych stran v Ceske Republice. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 1999. [HS3270.C94M533 1999 Regenstein stacks]

Mruskovic, Viliam. Slovnik literarnoarchivnej terminologie. Martin: Matica slovenska, 1999. [CD945.M787 1999 Regenstein stacks]

Obratil, Karel Jaroslav. Velky slovnik sprostych slov. Praha: Lege-Artis, 1999. [PG4691.O272 1999 Regenstein stacks]

Pacakova-Hostalkova, B. Zahrady a parky v Cechach, na Morave a ve Slezsku. Praha: Libri, 1999. [DB2015.Z247 1999 Regenstein stacks]

Pokorna, Eva. Sportovni trenink: cesko-nemecky a nemecko-cesky heslar odbornych vyrazu. Praha: Karolinum, 1999. [GV207.P656 1999 Regenstein stacks]

Pouzar, Vladimir. Almanach ceskych slechtickych rodu. Martin: 1996. [CS527.P68 1996 Regenstein stacks]

Prehlad publikacii z jazykovedy, literarnej vedy, etnologie a historie za roky 1993-1998: (vyber). Bratislava: Slovensky komitet slavistov; Slavisticky kabinet SAV, 1998. [Z2156.P745 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pruvodce po fondech a sbirkach Archivu Narodniho Muzea. Zprac. Ales Chalupa et al. Praha: Narodni muzeum, 1998. [CD1156.P788 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Rukopisne fondy archivu v Ceske Republice. Praha: Archiv Akademie ved CR, 1998. (Pruvodce po rukopisnych fondech v Ceske Republice, 2) [Z6620.C95R857 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Savicky, Nikolaj. Rusko-cesky a cesko-rusky slovnik neologismu: Slovnik o rozsahu 2000 hesel zaznamenava novou slovni zasobu a ekvivalenty obou jazyku. Praha: Academia, 1999. [PG4647.R8S284 1999 Regenstein stacks]

Slovensko 1997: suhrnna sprava o stave spolocnosti a trendoch na rok 1998. Ed. M. Butora a M. Ivantysyn. Bratislava: Institut pre verejne otazky, 1998. [DB2848.S578 1997 Regenstein stacks]

Slovnik ceskeho prava. Praha: Linde, 1995. 2v. [xxK50.S634 1999 Regenstein stacks]

Slovnik ceskych a slovenskych vytvarnych umelcu 1950-1997. Ostrava: Chagall, 1998- v. 1-4+ [N6834.S56 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Slovnik prava socialneho zabezpecenia. Bratislava: Veda, 1996. [xxKJQ150.4.A7G34 1996 Regenstein stacks]

Slovnik spolocenskych vied. Bratislava: Slovenske pedagogicke naklad., 1997. [H49.S56S56 1997 Regenstein stacks]

Sokol, Jan. Mala filosofie cloveka: slovnik filosofickych pojmu. 3., rozs. vyd. Praha: Vysehrad, 1998. [BD450.S656 1998 Regenstein stacks]

Tomes, Josef. Cesky biograficky slovnik XX. stoleti. Praha: Paseka, 1999. 3v. [CT943.C47 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Velky domaci pravnik. Praha: Reader's Digest Vyber, 1999. [xxKJP5402.5.V455 1999 Regenstein stacks]

Vseobecna encyklopedie. Red. M. honzakova et al. Praha: Nakl. Dum, OP, 1996- v. 1- [AE51.V74 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]


ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA

Latviesu valodas sinonimu vardnica. Riga: Avots, 1998. 878p. [PG8967.G86 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Laua, A., Ezerina, A. and S. Veinberga. Latviesu frazeologijas vardnica. Riga: Avots, [1996]. 2v. [PG8984.L33 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Lietuvos neprikalusomieji rasytojai. Vilnius: Lietuvos rasytoju sajunga, 1998. [PG8711.L548 1998 Regenstein stacks]

The Lithuanian Publishers Directory. Ed. by Dale T. Lukas. Arlington: Assist International, 1999. [Z375.L75L58 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Okupetas Latvijas administativi teritorialais iedalijums: Vesturiskas uzzinnas un parvaldes iestazu arhivu fondu raditajs (1940-1941, 1944-1990). Atbil. red. D. Berze et al. Riga: Latvijas Valsts arhivu generaldirekcija, 1997. [CD1759.7.O586 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Riga in Figures: A Collection of Statistical Data = Riga skaitlos: statistiko datu krajums. Riga: Central Statistical Bureau of Latvia, 1993- [DK504.92.R54 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Vanagas, Vytautas. Lietuviu rasytoju savadas: antrasis pataisytas ir papildytas leidimas Vytautas Vanagas. 2-asis, pata. ir pap. leid. Vilnius: Lietuvos rasytoju sajungos leidykla, 1996. [PG8711.V35 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]


GREECE

Jordan, David. First Editions of Greek Classics (1476-1516): A Catalogue of Books in the Gennadius Library to Accompany an Exhibition, April 5th-June 25, 1994, in Celebration of the 150th Anniversary of the Birth of Joannes Gennadius. Athens: Istos, 1994. [Z240.J67 1994 Regenstein stacks]

Periodika logou kai technes, 1901-1940: analytike vivliographia kai parousiase. Ereunetike homada, epopteia Ch. L. Karaoglou. Thessalonike: University Studio Press, 1996- v. 1- [Z2285.P47 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Romaios, Kostas. Hellas: megale eikonographemene: laographia, geographia, historia = Greece: An Illustrated Survey: Customs, Traditions, History, the Land. Athena: Pankosmios Ekdotikos Organismos, 1999. 7v. [DF757.R653 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]


HUNGARY

Bardos, L., Szabo B. I. and G. Vazy. Irodalmi fogalmak kisszotara: kiegeszitesekkel: tanlexikon. Budapest: Korona kiado, 1999. [PN41.B27 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Mikrocenzus 1996: A foglalkoztatottsag alakulasa, 1980-1996. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1997. [HD577.A6M548 1997 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: A lakasok es lakoik. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1997. [HD7337.5.A3M546 1997 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: A munkat keresok, munkanelkuliek helyzete. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1997. [HD5772.5.A6M55 1997 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: Adatok az ifjusagrol. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1997. [HQ799.H9M55 1997 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: Az egyszemelyes haztarrasok fo jellemzoi. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1998. [HQ799.H8M557 1998 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: Ki hol aktiv?: az allami es a maganszgfera. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1997. [HB2682.5.A3M55 1997 Regenstein stacks]

Mikrocenzus 1996: Nepesseg es a lakasok jellemzoi. Budapest: Kozponti Statisztikai Hivatal, 1996. [HA1205.M55 1996 Regenstein stacks]

Szociologiai lexikon. Osszeal. Raymond Boudon et al. Budapest: Corvina, 1998. [HM17.D498155 1998 Regenstein stacks]


POLAND

Adamczyk-Szczecinska, Halina, Mankowska, Alicja and Krystyna Zalewska. Slownik szkolny: postacie historyczne. Wyd. 3. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, 1997. [CT193.A335 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Baliszewski, Dariusz and Andrzej K. Kunert. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej: 1944-1956. Warszawa: PWN, 1999-v. 1- [DK4438.B35 1999 Regenstein stacks]

Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Szkola Glowna Handlowa, 1996. [Z7165.P7B45 1996 Regenstein stacks]

Biblioteki na wschonich ziemiach II Rzeczpospolitej: informator. Poznan: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biuro Pelnomocnika Rzadu do Spraw Poskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granica, 1998. [Z817.A1B435 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bienkowska, Danuta. Slownictwo i frazeologia w psalterzu przelozonym przez ks. Jakuba Wujka 1594. Lodz: Wydawn. Uniwersytetu Lodzkiego, 1999- v. 1- [DS1425.P6W825 1999 Regenstein stakcs]

Borzecki, M. Slownik postaci "Ogniem i mieczem". Wroclaw: Zaklad. narod, 1999. [PG7158.S4O4336 1999 Regenstein stacks]

Celer, Natalia. Slownik ukrainsko-polski polsko-ukrainski z rozmowkami. Warszawa: Harald C. Dictionaries, 1998. [PG3893.P6S45 1998 Regenstein stacks]

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa: Wiedza Powszechna; Bellona, 1999. [DK4400.E53 1999 Regenstein stacks]

Encyklopedia Polski. Red. Roman Marcinek. Krakow: Kluszczynski, 1996. [AE53.E54 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Grzebieniowski, Tadeusz. American Mini Dictionary = Slownik mini amerykansko-polski polsko amerykanski. Warszawa: PWN, 1998. [PG6640.G794 1995 Regenstein stacks]

Informator urzedowy wojewodztwa poznanskiego, 1994-1995. Poznan: Urzad Wojewodzki w Poznaniu, 1994. [DK4600.P69U792 1994 Regenstein stacks]

Jagielski, Jan. Przewodnik po smetarzu zydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Warszawa: Towarzystwo Opieki na Zabytkami, 1995- v. 1- [DS135.P6J34 1994 Regenstein stacks]

Janecki, Klara. 301 Polish Verbs, Fully Conjugated in All the Tenses, in a New Easy-To-Learn Format. 2d ed. Hauppauge, NY: Barron's, 2000. [PG6271.J362 2000 Regenstein stacks]

Kakietek, Piotr. Polsko-angielski slownik frazeologiczny. Warszawa: Wyd. Energeia, 1997. [PG6689.K35 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Kaminska, Jozefa. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Paris: Editions Spotkania, 1988. [Z2521.K35 1988 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Katalog inkunabulow Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Oprac. Maria Strutynska. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 1995. [Z240.U595 1995 Regenstein stacks]

Kissel, Natalia. Passport Poland: Your Pocket Guide to Polish Business, Customs & Etiquette. Novato, CA: World Trade Press, 2000. [HD58.7.K528 2000 Regenstein stacks]

Kopalinski, Wladyslaw. Slownik mitow i tradycji kultury. Warszawa: PIW, 1998. [CB9.K67 1998 Regenstein stacks]

Kozlowska, Christian Douglas. Difficult Words in Polish-English Translation = Wyrazy i wyrazenia trudne do przetlumaczenia na jezyk angielski. Warszawa: PWN, 1998. [PG6498.K69 1998 Regenstein stacks]

Krochmal, Jacek. Akta miasta Przemysla: 1402-1944. Przemysl: Archiwum Panstwowe w Przemyslu, 1995- v. 1- (v. 1= Przewodnik po zespole archiwalnym) [CD1758.P7K76 1995 Regenstein stacks]

Lazowska, Bozena. Bibliografia wydawnictw Glownego Urzedu Statystycznego, 1990-1995. Warszaw: GUS, 1996. [Z7554.P6L39 1996 Regenstein stacks]

Leksykon Samorzadu terytorialnego. Autorzy hasel Artur Bielec et al. Warszawa: Graf-Punkt, 1999. [JN6769.A598L45 1999 Regenstein stacks]

Lewandowski, W. and M. Pawlowicz. Tatry Polskie. Wyd. 2., uaktualnione i popr. Bielsko-Biala: Pascal, 1997. [DK4600.T3L483 1997 Regenstein stacks]

Librowski, Stanislaw. Inwentarz realny dokumentow Archiwum Diecezjalnego we Wloclawku. Wloclawek: Wydawn. ks. prof. Librowskiego, 1994-1999. 7v. [CD1759.W58L53 1994 Regenstein stacks]

Lis-Kozlowski, Stanislaw. Materialy do bibliografii polonikow argentynskich: 1898-1982. Warszawa: 1996. [Z1611.L57 1996 Regenstein stacks]

Nir, Roman. Katalog kolekcji Dr. Edwarda i Lody Rozanskich w Orchard Lake. Orchard Lake, MI: Central Archives of American Polonia in Orchard Lake, 1997- v. 1- [Z2528.5.N57 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. Pod red. A. Markowskiego. Warszawa: PWN, 1999. [PG6625.S54 1999 Regenstein stacks]

Pohl, Dieter. Die Kirchenbucher der Grafschaft Glatz (Schlesien): die Bestande 1937-und 1997, Mikroverfilmungen. Lorsch: D. Pohl, 1996. [CD1376.5.G58P64 1996 Regenstein stacks]

Polen: Kulturatlas. Perthes: Gotha, 1998. 1v. + 1 sound disk [DK4110.P654 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Recordings Collection, 360 Regenstein]

Polskie bialorutenika literackie: bibliografia przedmiotowa 1945-1998. Zebrala i opracowala Grazyna Chartoniuk przy wspol. Jana Czykwina. Bialystok: Stowarzyszenie Literackie Bialystok, 1999. [Z2519.5.C484 1998 Regenstein stacks]

Polskie nazwy wlasne: encyklopedia. Pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko. Krakow: Wydawn. Instytutu Jezyka Polskiego PAN, 1998. [P323.4.P6P65 1998 Regenstein stacks]

Poslowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939: slownik biograficzny. Opracow. autorskie M. Smogorzewska. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1998- v. 1- [JN6763.P67 1998 Regenstein stacks]

Pracka, Joanna. Wydawnictwa niezalezne w zbiorach Biblioteki Slaskiej. Wyd. 2, popr. i uzup. Katowice: Biblioteka Slaska, 1996- v. 1- [Z2528.A5P732 1996 Regenstein stacks]

Radwanska, Anna. Problemy rodziny 1994-1995: literatura polska i obca w wyborze. Warszawa: Glowna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Spolecznego, 1996. [Z7164.M2R327 1996 Regenstein stacks]

Radziminski, Andrzej. Katalog dokumentow i listow krzyzackich Archiwum Panstwowego w Toruniu. Warszawa: Wydawn. DiG, 1994-1998. 2v. [CD1757.T67R33 1994 Regenstein stacks]

Ratajczak, Piotr and Witold Lotko. Slownik zeglarsko-morski: angielsko-polski i polsko-angielski. Zielona Gora: Wyd. Kanion, 1998. [GV811.R38 1996 Regenstein stacks]

Rekopisy muzyczne 1. polowy XIX wieku ze zbiorow Biblioteki Narodowej: katalog. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1997. [ML136.W372B53 1997 Regenstein stacks]

Slaski slownik biograficzny. Pod red. Miroslawa Fazana i Franciszka Serafina. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Slaskiego, 1999- v. 1- [CT1231.S55S58 1999 Regenstein stacks]

Slownik biograficzny statystykow polskich. Warszawa: Glowny urzad statystyczny, 1998. [HB114.A3S56 1998 Regenstein stacks]

Slownik biograficzny zywiecczyzny: praca zbiorowa. Ed. by Jan Blitz et al. Zywiec: Gazeta Zywiecka, 1995-1997. 2v. [CT1231.Z96S58 1995 Regenstein stacks]

Slownik geograficzny Krolestwa polskiego i innych krajow slowainskich: Indeks nazwisk. Warszawa: DiG, 1995. [DJK7.S46 1995 Regenstein stacks]

Slownik terminologiczny sztuk pieknych. Wyd. 2-e, poprav. Warszawa: PWN, 1997. [N33.S55 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]]

Slownik wyrazow obcych. Wyd. nowe. Warszawa: PWN, 1999. [PG6670.S5 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sokol, Stanley. Artists of Poland: A Biographical Dictionary From the 14th Century to the Present. Jefferson: McFarland, 2000. [N7255.P6S65 2000 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sokolski, Jacek. Literatura staropolska: Leksykon literatury polskiej. Wroclaw: Wydawn. Dolnoslaskie, 1999. [PG7007.S65 1999 Regenstein stacks]

Starowieyski, Marek. Slownik wczesnochgrzescijanskiego pismiennictwa Wachodu. Warszawa: PAX, 1998. [BR66.5.S827 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Szczurowski, Maciej. Dowodcy Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945: slownik biograficzny. Wyd. 2. uzup. Pruszkow: Ajaks, 1996. [D736.S97 1996 Regenstein stacks]

Wielka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego. Red. J. Kreusch, A. Kunert et al. Warszawa: ARS Print, 1997- v. 4- [no other volumes yet published] [D765.2.W3W54 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Zasadowa, Hanna. Bibliografia zawartosci "Przegladu bibliotecznego" 1977-1996 (r. 45-64). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie, 1999. [Z671.P871 1999 Regenstein stacks]


ROMANIA & MOLDOVA

Brezianu, Andrei. Historical Dictionary of the Republic of Moldova. Lanham: Screcrow, 2000. [DK509.37.B74 2000 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]]

Formatiuni politice din Moldova, 1991-1998. Chisinau: Moldpres, 1998. [JN6689.A979F67 1998 Regenstein stacks]

Petrache, Tatiana. Dictionar enciclopedic al numelor de botez: cu un tabel alfabetic al sfintilor ortodocsi. Bucuresti: Editura Anastasia, 1998. [rec'd 5-12-00]

Rohr, Rupprecht. Kleines rumanisches etymologisches Worterbuch. Frankfurt am Main: Haag + Herchen, 1999- v. 1- [PC781.G5R739 1999 Regenstein stacks]

Rusu, Dorina. Membrii Academiei Romane 1866-1996: Mic dictionar. Iasi: Ed. Fundatia Academica petre Andrei, 1996. [AS345.B83R87 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]


RUSSIA / SOVIET UNION

99 gazet: spravochnik. 2 izd. Moskva: G. Belonuchkin, 1992. [Z6956.R9A16 1992 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Abramovskikh, E. V. Russkie romany: znamenitye russkie romany XVIII-XX vekov: personazhi, siuzhety, sud'by proizvedeniia, biografii avtorov. Cheliabinsk: Ural LTD, 1999. [PG3095.A27 1999 Regenstein stacks]

Agin, M. S. Vokal'no-entsiklopedicheskii slovar': biobibliografiia. Moskva: Izd-vo Res. koordinatsionnogo khozraschetnogo redaktsionno-izdatel'skogo tsentra, 1991-1994. 5v. [ML106.R8A35 1991 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Akishina, A. A., Kano, Kh. and T. E. Akishina. Zhesty i mimika v russkoi rechi: lingvostranovedcheskii slovar'. Moskva: Russkii iazyk, 1991. [PG2380.A36 1991 Regenstein stacks]

Akulinin, V. N. S. N. Bulgakov. Bibliografiia. Novosibirsk: Novosibirskii gos. universitet, 1996. [B4238.B84Z992 1996 Regenstein stacks]

Aleksandr Sergeevich Pushkin: K 200-letiiu so dnia rozhdeniia: katalog zvukozapisei. Moskva: Federal'naia sluzhba Rossii po televideniiu i radioveshchaniiu, Gos. fond televizionnykh i radioprogramm, 1996. 3v. [PG3436.A4G678 1996 Regenstein stacks]

Alekseev, P. V. Filosofy Rossii XIX-XX stoletii: biografii: idei: trudy: Entsiklopedicheskii slovar'. Izd. 3-e, pererab, dop. Moskva: Akademicheskii Proekt, 1999. [B4231.F55 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Alieva, T. S. Slovar' sinonimov russkogo iazyka. Moskva: UNVES, 1999. [PG2591.A554 1999 Regenstein stacks]

Alto, E. L., Spiridonova, I. A. and Iu. I. Diuzhev . Spravochno-analiticheskie materialy po literature Karelii: dlia "Entsiklopedicheskogo slovaria literatur narodov Rossii XX vek". Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi tsentr RAN, 1994. [Z2514.K22A44 1994 Regenstein stacks]

Ankudinova, E. A. and T. A. Rutman. Utrachennye sviatyni Iaroslavlia: Spravochnik-putevoditel'. Iaroslavl': Niuans, 1999. [NA5697.I28A58 1999 Regenstein stacks]

Armiia i flot Rossii: voenno-patrioticheskaia literatura: bibliograficheskie i metodicheskie materialy. Moskva: Pashkov Dom, 1999. [Z2511.M5A755 1999 Regenstein stacks]

Aronov, A. A. Mirovaia khudozhestvennaia kul'tura: Rossiia, konets XIX-XX vek: spravochno-biograficheskii material. Moskva: Profizdat, Izd-vo Moskovksogo gosudarstvennogo un-ta kul'tury, 1999. [DK246.A768 1999 Regenstein stacks]

Asadullin, F. A. Musul'manskie dukhovnye organizatsii i ob"edineniia Rossiiskoi Federatsii. Moskva: Kuna, 1999. [BP65.R8A724 1999 Regenstein stacks]

Atamanov, M. G. Udmurt nimbugor = Slovar' lichnykh imen udmurtov. Izhevsk AN SSSR. Ural'skoe otdelenie, Udmurtskii institut istorii,iazyka i literatury, 1990. [CS2819.U36A88 1990 Regenstein stacks]

Bagumanova, M. Kh. Ukazatel' literatury o Bashkirakh. Ufa: Kitap, 1994- v. 1- [Z2517.E85B34 1994 Regenstein stacks]

Baiazitova, F. S. Russko-tatarskii slovar'-minimum dlia rabotnikov ZAGSa i ritual'nykh uslug. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izd-vo, 1994. [PL73.4.B25 1994 Regenstein stacks]

Baisultanov, Dadash and Daud Baisultanov. Chechensko-russkii frazeologicheskii slovar'. Groznyi: Kniga, 1992. [PK9201.C34B35 1992 Regenstein stacks]

Batorevich, N. I. and T. D. Kozhitseva. Arkhtekturnyi slovar'. SPb: Stroiizdat SPb, 1999. [NA31.B286 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bedin, V., Kushnikova, M. and V. Togulev. Ot Kuznetskogo ostroga do Kuznetskstroia. Tri tysiachi imen v arkhivnykh i bibliograficheskikh istochnikakh. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 1998. [CT1215.K89B43 1998 Regenstein stacks]

Benn, Anna Rosamund Bartlett. Literary Russia: A Guide. London: Papermac, 1997. [PG3032.B443 19998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bibleiskaia tsitata: Slovar'-spravochnik. Sost. M. V. Arapov, L. M. Barbot'ko, E. M. Mirskii. Moskva: Editorial URSS, 1999. [BS399.R8B53 1999 Regenstein stacks]

Bibliograficheskii spravochnik: materialy, opublikovannye v zhurnale "Pochvovedenie" za 100 let. Moskva: Nauka, 1999. [Z5074.S7B525 1999 Regenstein stacks]

Bibliograficheskii ukazatel' literatury o L. N. Tolstom, 1979-1984. Sost. N. G. Sheliapina, V. S. Bastrykina, N. M. Ivanova, A. E. Shibaeva. Moskva: Nasledie, 1999. [PG3728.B59 1999 Regenstein stacks]

Bibliograficheskii ukazatel' nauchnykh trudov sotrudnikov Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 1970-1997gg. Omsk: Izd-vo Omskii gos. pedagogicheskii universitet, 1998. [Z5816.O575B52 1998 Regenstein stacks]

A Bibliography of Russian Idealist Philosophy in English. Ed. by Robert Bird. Carlisle, PA: The Variable Press, 1999. [Z7129.R9B65 1999 Regenstein stacks]

Biblioteka "Pisateli Altaia". Barnaul: Piket, 1998- v. 1- [PG3792.4.A47B53 1998 Regenstein stacks]

Biblioteki vysshikh uchebnykh zavedenii Rossiiskoi Federatsii: spravochnik. Moskva: Logos, 1998. [Z675.U5B473 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Bolgurtsev, B. N. Morskoi biograficheskii spravochnik Dal'nego Vostoka Rossii i Russkoi Ameriki XVII-nachalo XX vv. Vladivostok: Ussuri, 1998.

Borkhval'dt, O. V. Slovar' zolotogo promysla Rossiiskoi Imperii. Moskva: Russkii put', 1998. [HD9536.R87B67 1998 Regenstein stacks]

Dubinskii, A. Iu. Vifanskaia Dukhovnaia seminariia: alfavitnyi spisok vypusknikov 1901-1917 godov: (kratkii genealogicheskii spravochnik). Moskva: Prometei, 1999. [BX483.V54D83 1999 Regenstein stacks]

Egorova, L. N. P. I. Chaikovskii, 1840-1995: k 155-letiiu so dnia rozhdeniia. Moskva: Federal'naia sluzhba Rossii po televideniiu i radioveshchaniiu: Gos. fond televizionnykh i radioprogramm, 1995. (Katalog kinovideomaterialov, 3) [ML134.C42E467 1995 Regenstein stacks]

Eniseiskii entsiklopedicheskii slovar'. Glav. red. N. I. Drozdov. Krasnoiarsk: Russkaia entsiklopediia, 1998. [DK771.Y4E547 1998 Regenstein stacks]

Entsiklopediia chitatelia: literaturnye, bibleiskie, klassicheskie i istoricheskie alliuzii, reministsentsii, temy i siuzhety, mifologicheskie i skazochnye geroi, literaturnye maski, personazhi i prototipy, real'nye i vymyshlennye toponimy, kratkie biografii i rekomenduemye bibliografii. Pod red. A. F. Eremeeva. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta; Izdatel'skii dom "Sokrat", 1999- v. 1- [PN41.E61 1999 Regenstein stacks]

Ermakova, O. P., Zemskaia, E. A. and R. I. Rozina. Slova, s kotorymi my vse vstrechalis': tolkovyi slovar' russkogo obshchego zhargona. Moskva: Azbukovnik, 1999. [PG2752.E75 1999 Regenstein stacks]

Feiertag, V. Dzhaz ot Leningrada do Peterburga: vremia i sud'by: festivali dzhaza: Kto est' kto. SPb: Kul'tInformPress, 1999. [ML3509.R8F44 1999 Regenstein stacks]

Finansy Rossii: statisticheskii sbornik. Moskva: Gos komitet RF po statistike, 1998. [HG186.R8G63 1998 Regenstein stacks]

Fondy ofitsial'nykh dokumentov bibliotek i fondy normativno-pravovoi informatsii: putevoditel'. Sost. I. V. Vasil'eva, V. A. Dobrova, N. Z. Starodubova. Moskva: RGB, Otdel organizatsii i funktsionirovaniia bibliotechnykh sistem, 1998. [Z675.G7F66 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Frolov, A .I. Moskovskie muzei. Moskva: Muravei, 1999. [AM61.M6F765 1999 Regenstein stacks]

Fundaminski, Michail. Die Russica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle: aus der Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen im 18. Jahrhundert: katalog = Sobranie Rossiki vo "Frankeshe Stiftungen", Khalle: iz istorii nemetsko-russkikh kul'turnykh sviazei v XVIII veke: katalog. Tubingen: Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle, 1997. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, 2) [Z2517.C55F86 1997 Regenstein stacks]

Garniuk, M. Sovet Narodnykh komissarov SSSR, Sovet ministrov SSR, Kabinet ministrov SSSR, 1923-1991: entsiklopedicheskii spravochnik. [JN6521.G37 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Gindilis, V. M. Genomnaia entsiklopediia cheloveka: katalog-spravochnik kartirovannykh genov. Moskva: 1991. [QH431.G563 1991 Crerar stakcs]

Gosudarstvennye khranilishcha dokumentov byvshego Arkhivnogo fonda KPSS. Spravochnik. Glav. red. V. P. Kozlov. Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1998. [CD1733.3.G67 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoi oblasti: putevoditel'. Otv. sost. A. A. Vetoshko, N. A. Dolgorukova, L. L. Korcheva. Orel: Veshnie vody, 1998. [CD1736.O75G67 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Guriev, T. A. Kratkii russko-osetinskii slovar' = Tsybyr uyryssag-iron dzyrduat. Vladikavkaz: Swevero-Osetinskii gos. universitet, 1999. [PK6956.G87 1999 Regenstein stacks]

Hartsock, Ralph. Vladimir Ussachevsky: A Bio-Bibliography. Westport: Greenwood, 2000. [ML134.U875H378 2000 Regenstein stacks]

Iatsenko, N. E. Tolkovyi slovar' obshchestvovedcheskikh terminov. SPb: Lan', 1999. [HM425.I287 1999 Regenstein stacks]

Iazykovaia kompetentsiia: grammatika i slovar'. Pod red. E. Iu. Bylyginoi. Novosibirsk-Moskva: Novosibirskii gos. pedagogicheskii universitet, 1998. 3v. [P37.I299 1998 Regenstein stacks]

Il'inskaia, L. S. Antichnost': kratkii entsiklopedicheskii spravochnik. Moskva: Labirint, 1999. [CB311.I45 1999 Regenstein stacks]

Istoricheskaia entsiklopediia Kuzbassa. Kemerovo: Departament kul'tury Administratsii Kemerovskoi oblasti, 1996- v. 1- [DK771.K8I87 1996 Regenstein stacks]

Istoriia Otechestva s drevneishikh vremen do nashikh dnei: entsiklopedicheskii slovar'. Moskva: Bol'shaia Rossiiskaia entsiklopediia, 1999. [DK36.I84 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Istoriia Otechestva v terminakh i poniatiiakh: slovar'-spravochnik. Smolensk: Rusich, 1999. [DK36.I88 1999 Regenstein stacks]

Istoriia Rossii s drevneishikh vremen do XIX veka: bol'shaia detskaia entsiklopediia. Moskva: AST, 1999. [DK36.I882 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Ivanov, N. Istoriia Rusi v imenakh i datakh: (Opyt istoriko-genealogicheskogo issledovaniia-obobshcheniia). SPb: Normed-Izdat, 1998. [CS846.I93 1998 Regenstein stacks]

Ivkin, V. I. Gosudarstvennaia vlast' SSSR: vysshie organy vlasti i upravleniia i ikh rukovoditeli, 1923-1991: istoriko-biograficheskii spravochnik. Moskva: ROSSPEN, 1999. [JN6502.I855 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Kamil'ianov, M. I. and M. A. Rutkovskii. Viktor Tikhonovich Aniskov: bibliografiia i istoriografiia uchenogo. Ufa: Vostochnyi universitet, 1998. [DK38.7.A557K35 1998 Regenstein stacks]

Katalog pravoslavnykh izdanii i tserkovnykh izdelii. Moskva: Kniga Servis, 1998. [Z7842.A3R877 1998 Regenstein stacks]

Khristoliubova, L. S. Uchenye-Udmurty: biobibliograficheskii spravochnik. Izhevsk: Udmurtiia, 1997. [Z2514.U3K48 1997 Regenstein stacks]

Kolesnikov, A. A. Marshaly Rossii: Istoriko-biograficheskii spravochnik. Iaroslavl': Niuans, 1999. [DK50.8.K65 1999 Regenstein stacks]

Kol'tsova, T. M. Severnye ikonopistsy: opyt biobibliograficheskogo slovaria. Arkhangel'sk: Severo-Zapadnoe knizhnoe izdatel'stvo, 1998. [N7956.K59 1998 Regenstein stacks]

Kompleksnyi atlas: Moskva 850 let. Moskva: Izd-vo Gorod, 1997. 1 atlas [G1935.M89 1997 Regenstein stacks]

Korennye malochislennye narody Severa i Sibiri: Rukovodstvo dlia issledovatelei. Vaasa: Un-t Akademii ABO - In-t etnologii i antropologii, 1999.

Kozlov, A. V. Zlatoustovskaia entsiklopediia. Zlatoust: Zlatoustovskii rabochii, 1994- v. 1- [DK651.Z53K69 1994 Regenstein stacks]

Krivenko, B. V. Chastotnyi slovar' iazyka massovoi kommunikatsii. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo universiteta, 1992. [PG2691.K7 1992 Regenstein stacks]

Kto est' kto v Sankt-Peterburge: Biograficheskii spravochnik. SPb: Lenizdat, 1999. [DK543.K8 v. 4 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Kuras, L. V. Biobibliograficheskii ukazatel' trudov professora Tarmakhanova Efrema Egorovicha. Ulan-Ude: Minkul'tury RF; Fakul'tet KiPD VSGAKI, 1997. [DK768.5.T37K87 1997 Regenstein stacks]

Kuzin, V. V. Sportivnaia Rossiia: Kto est' kto: entsiklopedicheskii spravochnik. Moskva: Infosport, 1999. [GV263.S666 1999 Regenstein stacks]

Kuznetsov, A. A. Nagrady: Entsiklopedicheskii putevoditel' po istorii rossiiskikh nagrad. Moskva: Sovremennik, 1999. [CR5657.K78 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Leikind, O. L., Makhrov, K. V. and D. Ia. Severiukhin. Khudozhniki russkogo zarubezh'ia, 1917-1939: biograficheskii slovar'. SPb: Notabene, 1999. [N6998.L45 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Logischeskii slovar': DEFORT. Pod red. A. A. Ivina, V. N. Pereverzeva, V. V. Petrova. Moskva: Mysl', 1994. [BC9.L64 1994 Regenstein stacks]

Lomonosov: kratkii entsiklopedicheskii slovar'. Red.-sost. E. P. Karpeev. SPb: Nauka, 1999. [PG3380.Z8L65 1999 Regenstein stacks]

Lur'e, F. M. Zhurnal "Zhar Ptitsa": annotirovannaia khronologicheskaia rospis'. SPb: Barguzin, 1999. [AP50.Z64L87 1999 Regenstein stacks]

Macura, Paul. Elsevier's Russian-English Dictionary. 2nd rev. ed. Amsterdam; New York: Elsevier, 1999. 4v. [PG2640.M338 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Magomedov, N. G. Darginsko-russkii frazeologicheskii slovar': opyt sobiraniia i perevoda obraznykh vyrazhenii darginskogo iazyka na russkii. Makhachkala: 1997. [PK9201.D34M34 1997 Regenstein stacks]

Makhmutov, M. I. Garapcha-tatarcha-ruscha alynmalar suzlege: tatar adabiiatynda kullanylgan garap ham farsy suzlare. Kazan': Iman, 1993. 2v. [PL73.4.M35 1993 Regenstein stacks]

Marasanova, V. M. Iaroslavskie gubernatory, 1777-1917: istoriko-bibliograficheskie ocherki. Iaroslavl': Iaroslavskii gos. universitet, 1998. [DK511.Y2M36 1998 Regenstein stacks]

Maximov's Companion to Who Governs Moscow: A Reference Book and Telephone Directory = Kto pravit v Moskve: Spravochnik s telefonnoi knigoi. ed. 2. Moskva: Maximov Publications, 1999. [JS6081.A1M39 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Maximov's Companion to Who Governs the Russian Federation: A Reference Book and Telephone Directory = Kto pravit v Rossiiskoi Federatsii: spravochnik s telefonnoi knigoi. Moskva: Maximov Publications, 1999. [JN6691.A1713 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Mir veshchei Petra Velikogo. memorial'nye predmety Tsentral'nogo voenno-morskogo muzeia: katalog. Pod red. E. N. Korchagina. SPb: Tsentral'nyi voenno-morskoi muzei, 1999. [DK128.T745 1999 Regenstein stacks]

Miry brat'ev Strugatskikh: entsiklopediia. Red. Vladimir Borisov. Moskva: AST, 1999. 2v. [PG3670.T86Z8M5 1999 Regenstein stacks]

Moisio, Arto. Marla-finnia muter. Mariisko-finskii slovar'. Ioshkar-Ola: Marii kniga savyktysh, 1994. [PH807.M65 1994 Regenstein stacks]

Moskva: administratsiia, predpriiatiia i organizatsii, sredstva massovoi informatsii, reklamnye sluzhby: spravochnik 1997/98. Moskva: Larics, 1997. [DK595.M624 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Moskva na starykh kartakh (XVI-pervaia polovina XX v.): Katalog planov Moskvy. Moskva: Rossiiskaia gos. b-ka, 1998. [Z6027.R82M6 1998 Regenstein stacks]

Moskvovedenie: spravochnik. Moskva: Buklain, 1998. [DK601.M67 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Moskva: ukazatel' knig i statei s nachala knigopechataniia do 1900 goda: bibliograficheskii ukazatel'. Moskva: Muravei-gaid, 1998. [Z2514.M67M67 1998 Regenstein stacks]

Moskva vremen A. S. Pushkina (konets XVIII -pervaia tret' XIX vv.): katalog knizhnoi vystavki. Moskva: GPIB, 1999. 142p. [PG3436.A4G68 1999 Regenstein stacks]

Naselenie Rossii za 100 let (1897-1997): Statisticheskii sbornik = Population of Russia, 1897-1997: statistical abstract. Red. kol. Iu. A. Iurkov et al. Moskva: Goskomstat Rossii, 1998. [HA1450.12.N37 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Natsional'nyi arkhiv Respubliki Buriatiia. Putevoditel' po dorevoliutsionnym fondam NARB. Sost. A. I. Bech et al. Ulan Ude: Komitet po delam arkhivov Respubliki Buriatiia; Natsional'nyi arkhiv Respubliki Buriatiia, 1998. [CD1735.B87N287 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Nelunov, A. G. Iakutsko-russkii frazeologicheskii slovar'. Novosibirsk: 1998- v. 1- [PL363.N458 1998 Regenstein stacks]

Neofitsial'naia Moskva: gid, kakikh ne bylo: teatr, kino, vystavki, literatura, muzyka, zrelishcha, gulian'ia, kluby. Red. V. Kuritsyn. Moskva: Moskovskaia al'ternativa, 1999. [DK600.N46 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Nikitenko, G. Vasileostrovskii raion: entsiklopediia ulits SanktPeterburga. SPb: Beloe i chernoe, 1999. [DK572.V27N55 1999 Regenstein stacks]

Nikolai Iakovlevich Svel'ev (1908-1967): biobibliograficheskii ukazatel'. Sost. M. L. Bortsova. Barnaul: AKUNB im. V. Ia. Shishkova, 1998. [Z2514.A58N55 1998 Regenstein stacks]

Nikolai Mikhailovich Karamzin: ukazatel' trudov, literatury o zhizni i tvorchestva, 1883-1993. Otv. red. A. A. Liberman. Moskva: Vostochnaia literatura, 1999. [PG3372.A6527N55 1999 Regenstein stacks]

Novyi illiustrirovannyi entsiklopedicheskii slovar'. Moskva: Bol'shaia Rossiiskaia Entsiklopediia, 1998. [AE55.N694 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

O dukhovnykh i material'nykh tsennostiakh kul'tury: slovar'. Sost. V. G. Rostopchin et al. Moskva: Voentekhninizdat, 1999. [CB9.O138 1999 Regenstein stacks]

Obrazovanie v Rossiiskoi Federatsii: ukazatel' deistvuiushchikh zakonodatel'nykh i inykh normativnykh pravovykh aktov. Moskva: Logos, 1999. [xxKLB3138.A48O27 1999 Regenstein stacks]

Operativno-rozysknaia deiatel'nost' v Rossii: bibliograficheskii spravochnik (1988-1997): personalii. Moskva: Izdatel' I. I. Shumilova, 1998. [Z5703.4.C728S54 1998 Regenstein stacks]

Osipov, A. N. Fantastika ot "A" do "Ia": (osnovnye poniatiia i terminy): Kratkii entsiklopedicheskii spravochnik. Moskva: Dograf, 1999. [PN3433.4.O746 1999 Regenstein stacks]

Pavlovich, N. V. S lovar' poeticheskikh obrazov: na materiale russkoi khudozhestvennoi literatury XVIII-XX vekov. Moskva: Editorial URSS, 1999. 2v. [PG2940.P38 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pechat' Urala: spravochnik. Sost. M. A. Gvozdetskaia, A. D. Kirillov, A. A. Permiakov. Ekaterinburg: Diamant, 1994. [PN5278.U7P43 1994 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Petrov, N. V. and K. V. Skorkin. Kto rukovodil NKVD, 1934-1941: spravochnik. Moskva: Zven'ia, 1999. [HV8224.P48 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pirogova, L. I. Russkii glagol: Grammaticheskii slovar'-spravochnik. Moskva: Shkola-Press, 1999. [PG2271.P5713 1999 Regenstein stacks]

Pisateli Rossii: avtobiografii sovremennikov. Moskva: Glasnost', 1998. PG3028.P57 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Podsevatkin, Sergei. Entsiklopediia psevdonimov. Moskva: Terra, 1999. [Z1073.P63 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Politicheskaia stsena Kubani: kto est' kto. Otv. red. A. M. Zhdanovskii. Red.-sost. A. P. Andreev. Krasnodar: Krasnodarskoe izdatel'sko-poligr. proizvodstvennoe arendnoe predpriiatie, 1994. [JN6691.A172 1994 Regenstein stacks]

Polnyi putevoditel' po klubam i dansingam Sankt-Peterburga = Complete Guide of St. Petersburg Clubs and Dancing Halls. Sost. I. E. Aseev, D. M. Semenin. Spb: Gelikon Plius, 1999. [DK545.P65 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pospelov, E. M. Istoriko-toponimicheskii slovar' Rossii: dosovetskii period. Moskva: Profizdat, 1999. [DK14.P67 1999 Regenstein stacks]

Pravoslavie: bibliograficheskii ukazatel' knig na russkom i tserkovnoslavianskom iazykakh za 1918-1993gg. sost. N. Iu. Butina, K. K. Tarasov. Moskva: Izd-vo Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskii Bogoslovskii instituta, 1999. [Z7842.A3P728 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Protasov, V. F. Ekologiia, zdorov'e i okhrana okruzhaiushchei sredy v Rossii: uchebnoe i spravochnoe posobie. Moskva: Finansy i statistika, 1999. [GE190.R9P76 1999 Regenstein stacks]

Pribylovskii, V. Politicheskie partii Rossii nakanune dumskikh vyborov 19 dekabria 1999: 56 politicheskikh partii, dvizhenii i organizatsii, 10 izbiratel'nykh blokov. Moskva: Panorama, 1999. [JN6699.A795P743 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pribylovskii, V. and I. Suchkova. Rukovoditeli gosudarstv na territorii byvshego SSSR: biograficheskii spravochnik. Moskva: Panorama, 1999. [DK15.5.R85 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Prodovol'stvie, torgovlia i proizvodstvo: nastol'naia kniga predprinimatelia. SPb: Kliuch, 1997. [HD9015.R83S257 1997 Regenstein stacks]

Pushkinskaia entsiklopediia 1799-1999. Moskva: AST, 1999. [PG3436.A2P89 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Pushkinskie mesta: putevoditel'. 2-e izd., pererab. Moskva: Profizdat, 1999. [PG3436.P9445 1999 Regenstein stacks]

Pushkinskii kinoslovar'. Moskva: Sovremennye tetradi, 1999. [PG3436.A2P93 1999 Regenstein stacks]

Religii narodov sovremennoi Rossii: slovar'. Red. kol. M. P. Mchedlov, Iu. I. Aver'ianov, V. N. Basilov. Moskva: Respublika, 1999. [BL980.R8R455 1999 Regenstein stacks]

Remezovskaia, T. B. and N. V. Khomiakova. Putevoditel' po fondam sistem NKVD-MVD, VChK, ChON. Perm': Gos. arkhiv Permskoi oblasti, 1997. [CD1735.P47R45 1997 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Respublika Buriatiia: kratkii entsiklopedicheskii spravochnik. Ulan-Ude: Izd-vo BNTS SO RAN, 1998. [DK771.B8R4684 1998 Regenstein stacks]

Russkaia izba. Illiustrirovannaia entsiklopediia: Vnutrennee prostranstvo izby. Mebel' i ubranstvo izby. Domashniaia i khoziaistvennaia utvar'. - SPb: Iskusstvo-SPb., 1999. [NA7367.R877 1999 Regenstein stacks]

Russkaia literatura XVIII veka: slovar'-spravochnik. Moskva: Moskovskii pedagogicheskii gos. universitet, 1997. [PG3048.R93 1997 Regenstein stacks]

Russkaia periodicheskaia pechat': ukazateli soderzhaniia, 1728-1995. Sost. N. Nitkina. SPb: RNB, 1998. [Z6956.R9R877 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Savitskii, V. M. and A. M. Larin. Ugolovnyi protsess: slovar'-spravochnik. Moskva: Infra-M, 1999. [xxKLB292.S385 1999 Regenstein stacks]

Semantika vospriiatiia: bibliografiia. Sost. I. V. Bashkova. Krasnoiarsk: Krasnoiarskii gos. universitet, 1994. [Z7004.S4S453 1994 Regenstein stacks]

Sakharova, E. M. Sergei Aleksandrovich Esenin, 1895-1925: k 100-letiiu so dnia rozhdeniia: metodiko-bibliograficheskie materialy. Moskva: RGB, 1995. [PG3535.S45Z8S19 1995 Regenstein stacks]

Shchuplov, A. N. Kto est' khu: mini-entsiklopediia politicheskikh klichek. Moskva: Politbiuro, 1999. [DK510.765.S53 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Shershukov, Aleksandr. Rossiia--profsoiuzy i rabochie organizatsii. Moskva: Panorama, 1993. [HD6735.15.A5S5 1993 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Shmidt, O. Zamoskvorech'e: Iakimanskaia chast': putevoditel'. Moskva: GPIB, 1999. [DK604.3.I25S245 1999 Regenstein stacks]

Shuvalov, N. I. Toponimicheskii slovar': ot Parizha do Berlina po karte Cheliabinskoi oblasti. Izd. 3-e, pererab. i dop. Cheliabinsk: Tsentr istoriko-kul'turnogo naslediia g. Cheliabinska, 1999. 2v. [DK651.C424S48 1999 Regenstein stacks]

Slovar' govorov staroobriadtsev (semeisikh) Zabaikal'ia. Pod red. T. B. Iumsunovoi. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 1999. PG2750.T689S56 1999 Regenstein stacks]

Slovar' obraznykh slov i vyrazhenii narodnogo govora. Sost. O. I. Blinova, S. E. Martynova, E. A. Iurina. Tomsk: Nauchno-tekhnicheskoi literatury, 1997. [PG2680.B55 1997 Regenstein stacks]

Slovar' poetov Russkogo Zarubezh'ia. Pod red., sost., predisl. V. Kreida; Sost. V. A. Sinkevich, D. V. Bobyshev. SPb: RKhGI, 1999. [PG3072.S568 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Slovar' russkikh govorov Sibiri. Pod red. A. I. Fedorova. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe predpriiatie RAN, 1999- v. 1- [PG2750.S5S568 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Slovar'-spravochnik po rossiiskomu zakonodatel'stvu: terminy, poniatiia, opredeleniia. Moskva: Iustitsinform, 1998. [xxKLB26.S58 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Slovar' terminov moskovskoi kontseptual'noi shkoly. Sost. Andrei Monasyrskii. Moskva: Ad Marginem, 1999. [N6988.5.C62M66 1999 Regenstein stacks]

Snegirev, Ivan. Slovar' russkikh poslovits i pogovorok: russkie v svoikh poslovitsakh. Izd. 2. Nizhnii Novgorod: Tri bogatyria, 1997. [PN6401.S62 1997 Regenstein stacks]

Solganik, G. Ia. Stilisticheskii slovar' publitsistiki: Okolo 6000 slov i vyrazhenii. Moskva: Russkie slovari, 1999. [PG2445.S65 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sotsial'no-ekonomicheskie problemy Rossii: spravochnik. Spb: Norma, 1999. [HC340.12.S685 1999 Regenstein stacks]

Sotsial'noe partnerstvo: slovar'-spravochnik. Moskva: Ekonomika, 1999. [JA64.R8S675 1999 Regenstein stacks]

Sotsial'noe polozhenie i uroven' zhizni naseleniia Rossii: statisticheskii sbornik. Moskva: Goskomstat Rossii, 1998. [HN530.2.A85G672 1998 Regenstein stacks]

Sotsiologi Rossii i SNG XIX-XX vv.: biobibliograficheskii spravochnik. Red. Zh. T. Toshchenko et al. Moskva: Editorial URSS, 1999. [HM22.R9S63 1999 Regenstein stacks]

Sovetskie khudozhestvennye fil'my: annotirovannyi katalog 1980-1981. Moskva: Sovremennye tetradi, 1998. [PN1993.5.R9G674 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sovremennyi slovar'-spravochnik po iskusstvu. Moskva: Olimp-AST, 1999. [NX80.S68 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sovremennyi slovar'-spravochnik po literature. Moskva: Olimp-AST, 1999. [PN41.S687 1999 Regenstein stacks]

Spravochnik: Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Krasnodarskogo kraia. Otv. za vyp. V. L. Rubtsov. Krasnodar: Arkhivnyui otdel Administratsii Krasnodarskogo kraia, Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Krasnodarskogo kraia, 1996- v. 1- [CD1735.K727S67 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sredstva massovoi informatsii Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti. Sost. Iu. P. Baier, M. B. Bezruikh, S. S. Sokolov. SPb: 1999. [P88.8.S68 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Statistika Rossiiskoi Federatsii: spravochnye izdaniia, vyshedshie v 1992-1996: annotirovannyi katalog. Moskva: Rossiiskaia gos. biblioteka, 1998. [Z7554.R8E47 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sub"ekty Rossiiskoi Federatsii: kratkie spravki, biografii glavnoi ispolnitel'noi i zakonodatel'noi vlasti. Paket podgotovlen A. Glubotskim. Moskva: Panorama, 1994. [JN6694.S83 1994 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Telefonnyi spravochnik bankov Sankt-Peterburga. SPb: Assotsiatsiia kommercheskikh bankov Sankt-Peterburga, 1994. [HG3130.2.S25T45 1994 Regenstein stacks]

Timofeev, V. N. Memorial'nye doski Sankt-Peterburga: spravochnik. Sost. V. N. Timofeev, E. N. Peretskina, N. N. Efremova. SPb: Art-biuro, 1999. [DK571.T566 1999 Regenstein stacks]

Tomskii oblastnoi khudozhestvennyi muzei. Katalog vystavki novykh postuplenii, 1983-1990. Tomsk: Vodolei, 1993. [N6984.T65 1993 Regenstein stacks]

Tsentral'nye arkhivy Moskvy: putevoditel' po fondam. Otv. sost. I. G. Tarakanova. Moskva: Mosgorarkhiv, 1999. 3v. [CD1712.A2T37 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Tsentral'nye arkhivy Moskvy: putevoditel' po fondam lichnogo proiskhozhdeniia. Avtor-sost. A. A. Kats. Moskva: Mosgorarkhiv, 1998. 228p. [CD1717.P47T78 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Tsentral'nye arkhivy Moskvy: Tsentral'nyi arkhiv nauchno-tekhnicheskoi dokumentatsii Moskvy: putevoditel'. Avtor-sost. G. P. Stytsenko. Moskva: Mosgorarkhiv, 1998. 94p. [CD1719.M6S79 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Uralskaia istoricheskaia entsiklopediia. Ekaterinburg: RIO, 1998. [DK511.U7U725 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Vakhrushev, V. M. Sinonim"ssyn udmurt-dzuch kylbugor: pyrtemyn og 3200 eros sinonim rad"es = Udmurtsko-russkii slovar' sinonimov. Izhevsk: Udmurtiia, 1995. [PH1107.V35 1995 Regenstein stacks]

Vershininskii slovar'. Tomsk: Tomskii un-t, 1999- v. 1- [PG2750.V47V48 1998 Regenstein stacks]

Ves' teatr za 75 let: entsiklopedicheskii slovar'. Glav. red. V. Ia. Dubrovskii. Moskva: Inkombuk, 1999. [PN2727.V47 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Viktor Petrovich Astaf'ev: zhizn' i tvorchestvo: biobibliograficheskii ukazatel' proizvedenii pisatelia na russkom i inostrannykh iazykakh: literatura o zhizni i tvorchestve. Sost.-red. T. Ia. Briskman. Moskva: Pashkov Dom, 1999. [PG3509.S75Z7V7 1999 Regenstein stacks]

Vorob'ev, V. M. Geograficheskie nazvaniia Toropetskogo raiona: spravochnik. Tver': Tverskoe oblastnoe knizhno-zhurnal'noe izd-vo, 1999. [DK651.T67V66 1999 Regenstein stacks]

Vsesoiuznaia perepis' naseleniia 1939 goda: osnovnye itogi: Rossiia. Sost. V. B. Zhiromskaia. SPb: BLITs, 1999. [HA1434 1939 .V74 1999 Regenstein stacks]

Vysshie i tsentral'nye gosudarstvennye uchrezhdeniia Rossii. 1801-1917gg. V chetyrekh tomakh. Otv. sost. D. I. Raskin. SPb: Nauka, 1998- v. 1- [JN6522.V97 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Zakharova, A. V. Multanskoe delo: bibliograficheskii ukazatel'. Izhevsk: Natsional'naia biblioteka Udmurstkoi Respubliki, Otdel natsional'noi bibliografii, 1997. [xxKLA174.M85A12 1997 Regenstein stacks]

Zviagin, S. P. Literatura poslednikh let po istorii beloi Sibiri: bibliograficheskii ukazatel'. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 1999. [Z3408.A5Z85 1999 Regenstein stacks]


TRANSCAUCASUS & CENTRAL ASIA

Capisani, Giampaolo R. Handbook of Central Asia: A Comprehensive Survey of the New Republics. London: Tauris, 2000. [DK859.5.C37 2000 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Catalogue of the Wardrop Collection and of Other Georgian Books and Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford: Published for the Marjory Wardrop Fund by Oxford University press, 1973. [Z2514.G3095 Regenstein stacks]

Iastrebova, O. M. Persidskie i tadzhikskie dokumenty v Otdele rukopisei Rossiiskoi natsional'noi biblioteki: sistematicheskii katalog. SPb: RNB, 1999. [Z106.5.R8I27 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

K"arachai-malk"ar tilin angylatma sezliugiu: iuchtomluk. Tolkovyi slovar' karachaevo-balkarskogo iazyka. Nal'chik: El'-fa kitap basma, 1996- v. 1- [PL67.4.K36 1996 Regenstein stacks]

Lepsius, Johannes. Deutschland, Armenien und die Turkei 1895-1925: Dokumente und Zeitschriften aus dem Dr. Johannes-Lepsius-Archiv an der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Herausg. Hermann Goltz. Munchen: Saur, 1998- v. 1- [CD1377.5.L4L478 1998 Regenstein stacks]

Mantovani, Luigi. Piccola grammatica della lingua georgiana. Saronno: Urban, 1997. [PK9106.M36 1997 Regenstein stacks]

Ponomarev, V. Kto est' kto v stranakh Tsentral'noi Azii. Moskva: Panorama, 1993. [DK860.P663 1993 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sobranie vostochnykh rukopisei Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. Sost. A. B. Vil'danova et al. Tashkent: FAN, 1998. 2v. [Z939.T44S53 1998 Reading Rm, floor 5 Regenstein]

Swietochowski, Tadeusz. Historical Dictionary of Azerbaijan. Lanham: Scarecrow, 1999. [DK693.7.H57 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Umarov, U. Muhovarai rusi-tojiki-anglisii korchalloni = Russko-tadzhiksko-angliiskii razgovornik po biznesu = Russian-Tajik-English Phrase-Book for Bisness [sic]. Dushanbe: Maorif, 1994. [PK6975.U47 1994 Regenstein stacks]

Vanetsi, Suren Sh. T. T. Vazgen A Katoghikos Amenayn Hayots: Matenagitutyun. Surb Ejmiatsin: Ann Arbor: Mayr Ator; distributed by ATC Books, 1995. [BX126.2.V36 1995 Regenstein stacks]


UKRAINE

Abetka ukrains'koi polityky: dovidnyk. Kyiv: Smoloskyp, 1998. [JN6631.A113 1998 Regenstein stacks]

Atlas avtomobil'nykh shliakhiv Ukrainy. Kyiv: Holovne uprav. heodezii, kartohrafii ta kadastru pry Kabineti ministriv Ukrainy, 1997. 1 atlas [G1935.U4 1999 Regenstein stacks]

Buksa, Iryna. Tvorchist ta slovnyk malozrozumilykh sliv Vasylia Stefanyka. Kyiv: Smoloskyp, 1996. [PG3948.S8Z8B94 1996 Regenstein stacks]

Businessmans' Navigator: Vash putevoditel' v okeane biznesa = Navigator biznesmena. Kiev: Vivat-Media, 1998. [HF5192.28.K5B874 1998 Regenstein stacks]

Bybyk, S. P., Iermolenko, S. Ia. and L. O. Pustovit. Slovnyk epitetiv ukrains'koi movy. Kyiv: Dovira, 1998. [PG3895.B93 1998 Regenstein stacks]

Dziuba, E. N. and H. Pavlenko. Litopys naivazhivyishykh podil kul'turnoho zhyttia v Ukraini: X-seredyna XVII st.: posibnyk-dovidnyk. Kyiv: ArtEk, 1998. [DK508.4.D97 1998 Regenstein stacks]

Haliuk, L. R. Biblioteky Kharkova: dovidnyk. Kharkiv: Kharkivs'ka derzh. nauk. biblioteka, 1995. 2v. [Z820.4.A2K485 1995 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Iurydychna entsyklopediia. Kyiv: Ukrains'ka entsyklopediia, 1998- v. 1- [xxK48.I583 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Karavans'kyi, Sviatoslav. Rosiisk'ko-ukrains'kyi slovnyk skladnoi leksyky. Kyiv: Akademiia, 1998. [PG3893.R8K37 1998 Regenstein stacks]

Khto ie khto zakhidnii ta vitchyznianii sotsiolohii: navchalnyi sotsiolohichnyi slovnyk dlia studentiv. Naukovyi red. V. M. Picha. Lviv: Svit, 1999. [H50.K48 1999 Regenstein stacks]

Kochubei, Iu. M. Ukraina i Skhid: kul'turni vzaiemozv'iazky Ukrainy z narodamy Blyz'koho i Seredn'oho Skhodu, 1917-1992: pidruchnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk. Kyiv: 1998. [DS63.2.U38K63 1998 Regenstein stacks]

Kodeksy Ukrainy: zi zminamy ta dopovnenniamy stanom na 1 travnia 1998 roku. Vidpov. V. Holovach. Kyiv: Pravo, 1998. 4v. [xxKKY15.U384 1998 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Krym: chto? gde? kogda? : putevoditel'-spravochnik: istoriia, priroda Kryma--adresa, telefony zdravnits--raspisaniia dvizheniia samoletov, poezdov--karty pliazhei, gorodov, avtodorog--dostoprimechatel'nosti Kryma. Otv. red. N. A. Taranova. Simferopol': Renome, 1998. [GV263.S666 1999 Regenstein stacks]

Lviv: turystychnyi putivnyk = Lviv: Sightseeing Guide. Lviv: Tsentr Ievropy, 1999. [DK508.95.L86L858 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Mezentseva, H. H. Doslidnyki arkheolohii Ukrainy: entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk. Chernihiv: Siverians'ka dumka, 1997. [DK508.465.M49 1997 Regenstein stacks]

Obernenyi chastotnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi khudozhn'oi prozy. Uklad. T. O. Hriaznukhina et al. Kyiv: Spalakh, 1998. [PG3895.O244 1998 Regenstein stacks]

Orfohrafichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Vyd. 2-he, vyprav. i dopov. Kyiv: Dovira, 1999. [PG3835.O73 1999 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]

Pugh, Stefan. Ukrainian: A Comprehensive Grammar. London; New York: Routledge, 1999. [PG3819.P84 1999 Regenstein stacks]

Romaniuk, M. M. and M. V. Halushko. Ukrains'ki chasopysy Kolomyi, 1865-1994 rr.: istoryko-bibliohrafichne doslidzhennia. L'viv: Naukovo-doslidnyi tsentr periodyky NAN Ukrainy, 1996. [Z6956.U4R66 1996 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Rosiis'ko-ukrains'kyi slovnyk naukovi terminolohii: Matematyka, fizyka, tekhnika, nauky pro zemliu ta kosmos. Kyiv: Naukova dumka, 1998. [Q123.R67 1998 Crerar stacks]

Shcherbatiuk, V. M. Systematychnyi pokazhchyk do "Universitetskikh izvestii" za 1913-1919 rr. Kyiv: Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzereloznavstva, 1998. [AP58.U5U577 1998 Regenstein stacks]

Slovnyk ukrains'koi movy XVI-pershoi polovyny XVII st. L'viv: Natsional'na akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva, 1994- v. 1- [PG3899.5.Z5S57 1994 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Sotsiolohiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. Pid zahal'noiu red. V. I. Volovycha. Kyiv: Ukrains'kyi tsentr dukhvnoi kul'tury, 1998. [HM425.S67 1998 Regenstein stacks]

Tlumachnyi slovnyk-minimum ukrainskoi movy: blyzko 6 tysiach sliv. Kyiv: Dovira, 1999. [PG3888.T585 1999 Regenstein stacks]

Vcheni-iurysty Ukrainy: dovidnyk. Red. kol. V. F. Opryshko et al. Kyiv: Verkhovna Rada Ukrainy, Instytut zakonodavstva, 1998. [xxKKY33.V37 1998 Regenstein stacks]

Vo glave goroda: rukovoditeli Khar'kovskogo gorodskogo samoupravleniia. Khar'kov: Krynytsia, 1998. [DK508.95.K53V6 1998 Regenstein stacks]

Zaiats, Lidiia. Larysa Krushel'nyts'ka: bibliohrafichnyi pokazhchyk. L'viv: L'vivs'ka nauk. biblioteka, 1998. [DK508.47.K78Z353 1998 Regenstein stacks]


YUGOSLAVIA & YUGOSLAV SUCCESSOR STATES

Babic, Stjepan, Finka, Bozidar and Milan Mogus. Hrvatski pravopis. 4. izd. Zagreb: Skolska knj., 1996. [PG1245.B7 1996 Regenstein stacks]

Leksikon migracijskogo i etnickogo nazivlja: glavni urednik. Glav. ured. E Hersak. Zagreb: Skolska knjiga, 1998. [GN496.L45 1998 Regenstein stacks]

Panzer, Baldur. Handbuch des serbokroatischen Verbs: derivation. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag, 1991. ]PG1285.P36 1991 Slavic Reference, Reading Rm 2 Regenstein]

Serbskaia kniga XVII-nachala XX vv. v Slavianskom fonde BAN: serbskaia kniga XVIIIv. pervoe serbskoe vosstanie, 1804-1813 gg.: serbskie detskie izdaniia: katalog knizhnoi vystavki. SPb: Biblioteka Rossiiskoi Akademii nauk. Tsentr mezhdunarodnogo slavianskogo sotrudnichestva, 1998. [Z2951.K66 1998 Regenstein stacks]

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob sestdesetletnici: biografski zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. [AS346.L6S56 1998 Regenstein stacks]

Suster, Zeljan. Historical Dictionary of the Federal Republic of Yugoslavia. Lanham: Scarecrow, 1999. [DR1232.S87 1999 Regenstein stacks]


NEW SERIAL TITLES

The Anthropology of East Europe Review. Ithaca, NY: Cornell University, Field and International Study Program, College of Human Ecology, 1989- v. 8- [DJK26.A58 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Central Asia and the Caucasus. Lulea, Sweeden: 2000- [DS327.T75 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Countries in Transition: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovak Republic, Ukraine. Wien: Wiener Institut fur Internationale Wirtschafsvergieiche, 1995- [HC244.A1 Regenstein stacks]

Filmova rocenka = Film Yearbook. Praha: NFA, 1992- [PN1993.5.C89F55 Regenstein stacks]

Forum philosophicum. Krakow: WAM Press, 1996- v. 1- [B1.F67 Regenstein stacks]

Kino. (Kyiv) Kyiv: Zhurnal "Kino", 1998- [PN1993.5.R92U535 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Kritika. New Explorations in Russia & Eurasian History. Bloomington, IN: Slavica, 2000- v. 1- [DK1.K75 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Problemy istorii literatury: sbornik statei. Moskva: MGOPU, 1997- v. 1- [PN9.P76 Regenstein stacks]

Russkaia kul'tura bez granits. Moskva: Izd-vo RGB "Pashkov dom", 1999- v. 1- [DK32.R86 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Slowo zydowskie. Warszawa: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalnego Zydow w Polsce, 1992- v. 1- [DS135.P6S62 Regenstein stacks; unbound issues: Reading Rm 2]

Statisticka rocenka Slovenskej Republikyh = Statistical Yearbook of the Slovak Republic. Bratislava: Statisticky urad Slovenskej Republiky, 1992- [HA1197.S5S738 Slavic Reference, Reading Rm 2 and Regenstein stacks]


ELECTRONIC RESOURCES

Heureka [interactive multimedia]: univerzalni encyclopedie: Ceska multimedialni encyklopdie. Praha: Leda, 1999. 1 computer optical disk [CDRom AE51.H487 1999 [Slavic PC workstation, Reading Rm 2 Regenstein]

Khudozhniki Sankt-Peterburga konets XX veka. SPb: Izd-vo Profil: Galereia "Palitra", 1997. 1 computer laser optical disc [CDRom ND696.K48 1997 Mixed Media, Regenstein Circulation]

Kinomaniia 97: entsiklopediia rossiiskogo kinoiskusstva. Moskva: Kominfo, 1997. 1 computer optical disk [CDRom PN1993.5.R9K566 1997 Slavic PC workstation, Reading Rm 2 Regenstein]

Statisticka rocenka Slovenskej republiky = Statistical Yearbook of the Slovak Republic. Bratislava: Statisticky urad Slovenskej republiky, 1998- 1 computer optical disk [CDRom HA1197.S5S738 Mixed Media, Regenstein Circulation]

Universal Database of Russian Newspapers: UDRN. [Networked electronic resource] Available to all University of Chicago students, faculty and staff from the library's Electronic Resources web page [http://www.lib.uchicago.edu/e/db/] or the library's Slavic web page [http://www.lib.uchicago.edu/e/su/slavic/outside.html]

Full-text electronic versions of 30+ Russian and NIS newspapers on the day they are published; archives of back issues (some as far back as 1996) are also available.


OTHER NOTABLE ACQUISITIONS

Card Catalog of the Slavonic Department of the Library of the Academy of Sciences (BAN), St. Petersburg, 16th Century to 1930. New York: Norman Ross, 1993. 700 microfiches [microfc Q158.5.C37 1993 Microforms, Fl 2 Regenstein]

Panorama. Lodz: 1924-1930. 2 microfilm reels [microfm AN218.L6P36 Microforms, floor 2 Regenstein] (Polish-Jewish newspaper)

Trudy Saratovskoi uchenoi arkhivnoi komissii. Saratov: Tip. Gub. zemstva, 1888- [microfm DK651.S4A32 Microforms, Floor 2 Regenstein]

v. 1-19, 1888-1894 [added to previous holdings in print & film of v. 20-35, 1895-1928]


SEEMP Newspaper Titles Available from CRL

SEEMP(Slavic & East European Microform Project) is a consortium of 29 American & Canadian libraries (including the University of Chicago Library), which have joined together with the Center for Research Libraries (CRL) in order to acquire microform copies of unique, scarce, rare and/or unusually bulky and expensive research material pertaining to the field of Slavic and East European studies, and to preserve deteriorating printed and manuscript materials of scholarly value. Geographically SEEMP's areas of interest include the countries of Eastern and Central Europe, the Baltic States and the countries that were formerly part of the Soviet Union. Beginning in 1996, member institutions have begun submitting project proposals and the results of these funded proposals are now beginning to be made available for loan from CRL.

The holdings for each title are not necessarily static; additional years/reels of microfilm may be added in the future. Titles currently available from SEEMP, through its various projects, include the following. For details on specific holdings, number of reels, etc., search the CRL Online Catalog at:
http://crlcatalog.uchicago.edu/


RUSSIAN REGIONAL NEWSPAPERS (1991-1995)

A project to film a representative sample of newspapers published between 1991 and 1995 in Russian cities outside Moscow and St. Petersburg. This period embraces the transitional years following the collapse of the Soviet Union, and present local perspectives on national affairs as well as news of local events largely absent in national press. To date, SEEMP has received:

Dagestanskaia pravda (Makhachkala, Dagestan)
Golos Checheno-Ingushetii (Grozny, Checheno-Ingushetia)
Golos Chechenskoi Respubliki (Grozny)
Groznenskii rabochii (Grozny)
IAkutiia (IAkutsk) New!
Iuzhnyi Ural (Orenburg, Russia)
Kabardino-Balkarskaia pravda (Nal'chik)
Krasnyi sever (Vologda, Russia)
Leninskaia pravda (Petrozavodsk, Russia)
Nizhegorodskie novosti (Nizhnii Novgorod, Russia)
Respublika Sakha (IAkutsk) New!
Respublika Tatarstan (Kazan, Tatarstan)
Severnaia Osetiia (Vladikavkaz) New!
Severnyi kurer (Petrozavodsk, Russia)
Sotsialisticheskaia IAkutiia (IAkutsk) New!
Sotsialisticheskaia Osetiia (Vladikavkaz) New!
Sovetskaia Sibir (Novosibirsk, Russia)
Sovetskaia Tatariia (Kazan, Tatarstan)
Tikhookeanskaia zvezda (Khabarovsk, Russia)


RUSSIAN RIGHT-WING EXTREMIST PRESS

Microfilm of 140 newspapers (on 19 reels) published between 1990-1998, filmed from the holdings of the University of Illinois at Urbana-Champaign and the University of California Berkeley. A list of the 140 titles filmed can be found at:

http://wwwcrl.uchicago.edu/info/seemp/seempextremist2.htm


NEWSPAPERS FROM THE FORMER YUGOSLAVIA

A project to acquire microfilm of periodicals from the countries now known as Bosnia-Hercegovina, Croatia, and Yugoslavia, spanning the period of time during which these countries were at war (1990-1996).

Titles currently available include:

Hrvatsko slovo = Verbum Croaticum
Zagreb : Naklada Drustva hrvatskih knjizevnika, 1995-1996
MF-3551 (2 reels)

Vijenac: novine Matice hrvatske za knjizevnost, umjetnost i znanost.
Zagreb : Matica hrvatska, 1993-1996
MF-3917 (3 reels)


Questions and comments can be directed to:
June Pachuta Farris, Bibliographer for Slavic and East European Studies
Room 263, Regenstein Library
773-702-8456 (phone); jpf3@midway.uchicago.edu